De 5 storsta orsakerna att manniskor avga banka baver Sa vilka ar de 5 orsakerna att personer inom e proportion avgar att alska? Och ann viktigare, finns det nagot jag kan skapa darfor att stavja det? Det ar ej genomforbar att avbryta alska forsavit ni aldrig alskade a inledningen, eller hurda? Orsaken att de anda…